Könyv: Búzaszemek az élet kenyeréből

Pascal és Marie-Annick Pingault, a 68-as nemzedék gyermekeiként, az igazi életet politikai és társadalmi ideológiákban, a kábítószerben, a művészetben, a keleti vallásokban keresték, egészen hirtelen megtérésükig. Példájukat követte egy baráti házaspár. Ekkor született meg az Élet Kenyere Közösség 1976-ban, a franciaországi Évreux-ben.

1984. június 23-án Jean Badré, Bayeux és Lisieux püspöke, "Hívek társulásának" nyilvánította a közösséget, amely azután több házat létesített. A könyv a közösség születéséről szól. Mosollyal és viharokkal átszótt, bibliai történeteket idéző kaland ez, napjainkban. A sokszor elképesztő történetek mögött felfedezhetjük azt a mély bizalmat, melynek forrása Isten személyesen megtapasztalt szeretete.

Szerző: Pingault, Pascal
Kiadó: Bencés Kiadó
buzaszemek.jpg

 
   
   
 
Könyv: Együtt a szegényekkel

"A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten Országának a kulcsa. Sőt, ők maguk a kulcs. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, ők birtokolják! Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot: tőlük kell megkérdezni Isten országának nyitját. (...)

A gazdag ember észre sem vette Lázárt. Közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. Elvesztette Isten Országának a kulcsát, képtelenné vált megérten Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadott volna, még akkor sem értette volna meg! Vak volt: nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt. Ha vette volna a fáradságot és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei Atyja gyöngédségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten Országának kulcsát; hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe." (részlet az Élet Kenyere Közösség Életkönyvéből)

A szerző a szegényekkel a közösségben való mindennapos együttélés tapasztalatából kiindulva arról beszél, hogy milyen válaszokat ad az evangélium régi, mégis töretlenül fiatal üzenete azoknak, akik megoldást keresnek az ember "lelki halálaira" - de azoknak is, akik "éhezik és szomjazzák az igazságot".

Az egész könyvet össze lehetne foglalni ezzel a pár szóval: "Tegyetek meg mindent, amit mond!" (Jn 2,5)

Szerző: Pingault, Pascal
Kiadó: Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Élet Kenyere Közösség
egyutt_a_szegenyekkel.jpg

 
   
   
 
Könyv: Útban az ÚR felé

Az Élet Kenyere Közösség rajzos könyvecskéje a kereső emberről és a szentségimádásról.

Szerző: eletkenyere
Kiadó: Zarándok Könyvkiadó
utban_az_Ur_fele.jpg