Gondolatok az utolsó ítélethez (Mt 25,31-46)

Krisztus Király ünnepén idén azt a példabeszédet olvassuk, melyben az utolsó ítéletről tanít minket Jézus (Mt 25,31-46)

 

Jézus fölment a mennybe és az Atya jobbján ül, de ugyanakkor itt maradt velünk is. A mennyben isteni mindenhatósággal van jelen. De miközöttünk is jelen van, a szükséget szenvedő testvérben, akit, mint egy királyt, úgy kell szolgálnom. Királyokat megillető tisztelettel azok felé kell odafordulnom, akik éheznek, ruhátlanok, idegenek, vagy börtönben vannak. Mert Isten nem csak felismeri magát a szegényben, hanem Ő maga a szegény. A világ ellenséges vele szemben, megveti őt, igyekszik nem venni tudomást róla.
Krisztus az ő szegénysége által tanítja az emberiséget. A konkrét életadó gesztusok - úgy mint: enni adni, inni adni, felruházni, meglátogatni, megvigasztalni - ezek teszik jelenvalóvá köztünk Isten Országát.
A szegény és szolgáló Krisztus Király annak a szeretetnek az alapján fog megítélni minket, amellyel mi végeztük szolgálatunkat.

eletkenyere