Egyutt a szegenyekkel

 

Hallgassuk meg és halljuk meg az Igét, amelyet Jézustól kaptunk:

 

„Rajtam van az Úr Lelke, az Úr fölkent engem (vagyis kiárasztotta rám az öröm olaját), hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek.”

 

Mi valósággal ujjongunk örömünkben a Szentlélek hatására, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik nekünk a Szentlelket. Azzal, hogy együtt élünk velük, a szegények, a betegek, a megalázottak egyfajta kézrátételében, egyfajta áldásában részesülünk. Igen, imádkozzanak értünk kézrátétellel, hogy kapjunk egy keveset megalázott és megfeszített Urunk Lelkéből!

 

A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten Országának a kulcsa. Sőt: ők maguk a kulcs. „Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, ők birtokolják!” Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot. Tőlük kell megkérdezni Isten Országának a nyitját.

 

Nézzétek az evangéliumi Lázárt (Lk 16,20), aki minden tekintetben szegény: nincs mit ennie, valószínűleg ruhája sincs sok, mivel látni lehet a sebeit… Nézzétek a sebekbe öltözött Lázárt… Társai a kutyák, vagyis az undor és a bánat démonai, melyek sebeit ingerlik, megfertőzik és elmérgesítik; de társai az angyalok is! Egyenesen a paradicsomba megy! Eljönnek érte az angyalok és az Atya ölébe viszik…

 

A gazdag ember észre sem vette Lázárt. Közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. A gazdag elvesztette Isten Országának a kulcsát, képtelenné vált megérteni Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadott volna, még akkor sem értette volna meg! Vak volt: Nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt! Ha vette volna a fáradságot és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei Atyja gyöngédségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten Országának a kulcsát; hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe. „Ott van Mózes és ott vannak a próféták” és ott van Lázár… és most itt van a megalázott és az emberek nyomorúságába öltözött Jézus, aki magára vette minden betegségünket és szenvedésünket. Így, eltorzult alakban és megvetett voltában kell felismernünk és szeretnünk ahhoz, hogy felismerhessük színeváltozottan, és hihessünk a föltámadásban.

 

Nem csak az a fontos, hogy kiengesztelődjek a múltammal, a szüleimmel, a testvéreimmel, vagy akár Istennel, hanem az is, hogy kiengesztelődjek a kereszttel! Ha félretesszük a kereszt titkát, akkor egymás ellen szegülünk, képtelenné válunk elfogadni korlátainkat, szegénységeinket és nem lépünk be sem Jézus leereszkedésének a titkába, sem az Ő Országába.

 

Szeressük Jézus mindkét arcát, szeressük a teljes kinyilatkoztatást: a betániai Lázárt is, akit Jézus feltámasztott, és a szegény Lázárt is! Két Lázár, két Jézus, egy és ugyanazon éremnek két oldala, egy és ugyanazon valóságnak két titka.

Eletkonyv