Gondolatok az utolsó ítélethez (Mt 25,31-46)

Krisztus Király ünnepén idén azt a példabeszédet olvassuk, melyben az utolsó ítéletről tanít minket Jézus (Mt 25,31-46)   Jézus fölment a mennybe és az Atya jobbján ül, de ugyanakkor itt maradt velünk is. A mennyben isteni mindenhatósággal van jelen. De miközöttünk is jelen van, a szükséget szenvedő testvérben, akit, mint egy királyt, úgy kell szolgálnom. Királyokat megillető tisztelettel azok fe...

eletkenyere
   
Egyutt a szegenyekkel

  Hallgassuk meg és halljuk meg az Igét, amelyet Jézustól kaptunk:   „Rajtam van az Úr Lelke, az Úr fölkent engem (vagyis kiárasztotta rám az öröm olaját), hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek.”   Mi valósággal ujjongunk örömünkben a Szentlélek hatására, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik ...

Eletkonyv
 
      
      
 
Folajanlas

  Megélni az Eukarisztiát annyi, mint önmagunkat „élő, szent, Istennek tetsző áldozatként” adni. Meg kell tanulnunk nap nap után fölajánlani magunkat. Kenyerek vagyunk, a „föld és az emberi munka gyümölcse”, melyet minden eukarisztia-áldozat alkalmával az Úr oltárára viszünk: „Itt vagyok, Uram, életem kenyerével, az én életem finomra őrölt, fehér lisztből, vagy durva, korpás lisztből gy&u...

Eletkonyv
   
Meghivasunk

Az Eukarisztiára hívattunk meg: ahogy Ábrahámot hívta, hogy hagyja el hazáját és induljon útnak egy tejjel-mézzel folyó ország felé, úgy vezetett Isten minket is erre az Ígéret földjére, ahol Jézus a testét adja és a vérét ontja értünk. Nem törvény vagy szokás miatt veszünk részt az Eukarisztián, hanem Jézus hívására, aki nekünk akarja adni élet&ea...

Eletkonyv